INSCHRIJFVOORWAARDEN WORKSHOP

Let op: inschrijven is niet vrijblijvend.

Zodra je inschrijving per email door Hypo Focus is bevestigd, ben je het inschrijfgeld verschuldigd.

Wat, als ik toch niet kan komen?

Kun je toch plotseling om welke reden dan ook niet komen? Laat dit dan zo snel mogelijk (liefst telefonisch) weten. Je hebt altijd de mogelijkheid om iemand te zoeken die voor jou in de plaats komt mee doen. Kun je niemand vinden en besluit je zelf niet deel te nemen, dan draag je zelf de kosten van je inschrijving:


Afmelding tussen moment van inschrijving en 1 week voor de workshop:

Je betaalt 50% van de inschrijfkosten.


Afmelding 1 week of korter voor de workshop:

Je betaalt 75% van de inschrijfkosten.


Afmelding 72 uur of korter voor de workshop:

Je betaalt 100% van de inschrijfkosten.


Waarom deze voorwaarden?
Helaas komt het wel eens voor dat een cursist zich inschrijft en ineens niet op komt dagen of zich kort voor de workshop zonder reden bedenkt.
Ook voor de workshop heb ik al veel voorbereidend werk én kosten (correspondentie met cursisten, cursus voorbereiden, locatie bespreken en reserveren, modellen regelen, etc.).

Dat kan hele vervelende gevolgen hebben:

- Jouw inschrijving wordt voor jou gereserveerd, dus een ander kan daardoor mogelijk niet mee doen.

- Als je je niet of niet op tijd hebt afgemeld, wachten we speciaal op jou tijdens de workshop. Andere deelnemers wachten dus onnodig en we verliezen hierdoor kostbare workshop tijd.
- Er is een minimum aantal cursisten per workshop nodig om de kosten te dekken. Zijn er niet voldoende cursisten, dan moet een workshop verplaatst worden naar een andere datum. Melden veel cursisten zich plotseling kort voor de workshop af? Dan zijn er al wel kosten gemaakt (bijv. Reservering locatie), maar zijn er geen inkomsten om de kosten te dekken.


Bij afmelding komt dus meer kijken dan alleen de gemiste inkomsten op de dag zelf.
Daarom is inschrijving niet vrijblijvend. Bij inschrijving ga je een overeenkomst aan en is er een betalingsverplichting. Als deelnemer draag je bij inschrijving zelf de verantwoordelijkheid.